A A A

Biogazownie, kompostownie

W odniesieniu do tematyki biogazowej świadczymy następujące usługi:

1. Wyszukiwanie lokalizacji dla biogazowni

2. Weryfikacja lokalizacji pod kątem ich wiarygodności i celowości

3. Studium wykonalności

4. Przeprowadzanie całej procedury do uzyskania pozwolenia na budowę

5. Raport oddziaływania na środowisko

6. Nadzór biotechnologiczny

7. Badanie metanogenności substratów

8. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych

9. Pełnienie funkcji operatora pracujących biogazowni

10. Optymalizacja wsadu pod kątem zwiększenia wydajności procesu fermentacji

11. Negocjowanie cen zakupu surowców do biogazowni

12. Optymalizacja upraw roślin energetycznych